Duyurular
Linkler
BAYDEM Yayıncılık (MTAL/ASML)
Anatomi Fizyoloji görselleri Sitesi
Sağlık Hizmetleri Alanı Görsel Uygulamalar sitesi
Doktorlar Sitesi / Facebook
Millî Eğitim Bakanlığı
MEGEP
SEDER (Sağlık Eğitimcileri Derneği)
Müfredat Programları \ Hemşirelik Alanı Müfredat Programları \ XII. SINIF İLK YARDIM VE ACİL BAKIM DERSİ

 

HEMŞİRELİK ALANI

XII. SINIF

İLK YARDIM VE ACİL BAKIM DERSİ

ÖĞRETİM PROGRAMI

 

GENEL AMAÇ

 

İlk yardımı gerektiren durumlarda, yerinde ve anında eldeki imkanlar dahilinde yardım etme bilgi ve becerisini kazanmak.

 

AMAÇLAR

1.    İlk Yardım amaçlan ve ilkeleri hakkında genel bilgi sahibi olmak

2.    İlk yardımı yapan kişide gereken özelliklerini ayırt etmek

3.    İlk yardımın temel ilkelerini uygulamak

4.    Hasta veya yaralının bilincini değerlendirmek

5.    Hava yolu açıklığını sağlamak (bebek, çocuk ve yetişkin)

6.    Hasta veya yaralının ikinci değerlendirmesini yapmak

7.    Temel yaşam desteğini tanımlamak

8.    Temel yaşam desteği sağlamak (bebek, çocuk ve yetişkinlerde)

9.    Solunum yolu tıkanıklıklarını ayırt etmek

10. Solunum yolu tıkanıklıklarında ilk yardım uygulamak

11. Yara çeşitlerini ayırt etmek

12. Yaralanmalarda ilk yardım uygulamak

13. Kanama çeşitlerini ayırt etmek

14. Kanamalarda ilk yardım uygulamak

15. Şok çeşitlerini ayırt etmek

16. Şokta ilk yardım uygulamak

17. Kırıklarda ilk yardım uygulamak

18. Çıkıklarda ilk yardım uygulamak

19. Burkulmalarda ilk yardım uygulamak

20. Ateşli havalede ilk yardım uygulamak

21. Sara krizinde ilk yardım uygulamak

22. Kan şekeri düşüklüğünde(hipoglisemi) ilk yardım uygulamak

23. Göğüs ağrısında ilk yardım uygulamak

24. Komada ilk yardım uygulamak

25. Zehirlenmelerde ilk yardım uygulamak

26. Hayvan ısırık ve sokmalarında ilk yardım uygulamak

27. Sıcak çarpmasında ilk yardım uygulamak

28. Yanıklarda ilk yardım uygulamak

29. Donmalarda ilk yardım uygulamak

30. Vücuda yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım uygulamak

31. Triyaj uygulamak

32. Afetlerde ilk yardım uygulamak

33. KBRN’de (kimyasal biyolojik radyasyon ve nükleer) ilk yardım uygulamak

34. Acil taşıma tekniklerini uygulamak

35. Kısa mesafede hızlı taşıma tekniklerini uygulamak

36. Sedye oluşturarak hasta veya yaralıları taşımak

 

AÇIKLAMALAR

 

1.    Bu ders diğer ilgili derslerle bağlantı kurularak işlenmelidir.

2.    Her dersin başında ’’Dersin Amaçları’’ açıklanmalıdır.

3.    Ders işlenirken ’’Katılımcı Eğitim Yöntemleri’’uygulanarak öğrencilerin derse katılımları sağlanmalıdır.

4.    Ders işlenirken konunun özelliğine göre seçilen eğitim araç ve gereçleri kullanılmasına önem verilmelidir.

5.    Ders teknik laboratuvarda. İşlenmelidir.

6.    Dersin amaçlarına ulaşılabilmesi için “derste göstergeli (doğru ve yanlış yapıldığında gösteren) insan anatomisine uygun çocuk, bebek, yetişkin maketleri mutlaka olmalıdır.

7.    Bu dersin öğrenme-öğretme sürecinde, Sağlık Bakanlığı’nın onayladığı ERC (Avrupa Resusitasyon Konseyi) kararları doğrultusunda vaka çalışmaları yapılarak örneklendirilmelidir.

8.    Bu dersin öğrenme-öğretme sürecinde hızlı olmanın ve saniyelerin önemi vurgulanmalıdır.

9.    Ders incelenirken teorik bilgilerle, uygulamalı eğitim arasında bağlantı kurulmalıdır.

10. Her dersin sonunda; derste edinilen bilgi ve becerilerin pratikte kullanılabilirliği ile bağlantı kurulmalıdır.

11. Her dersin sonunda konunun değerlendirilmesi yapılarak eski bilgileri pekiştirici açıklamalar yapılmalıdır.

12. Aynı dersi veren öğretmenlerle işbirliği yapılmalıdır.

13. Günün şartlarına göre ders ile ilgili yenilikler takip edilerek öğrencilere aktarılmalıdır.

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 

İlk Yardım ve Acil Bakım dersi için;

·                Çoktan seçmeli testler

·                Doğru-yanlış soruları

·                Eşleştirme soruları

·                Tamamlama (boşluk doldurma)  soruları

·                Kısa cevaplı yazılı yoklamalar

·                Uzun cevaplı yazılı yoklamalar

·                Soru-cevap

şeklinde ölçme ve değerlendirme teknikleri kullanılır.

 

ÜNİTELER:

 

ÜNİTE I:İLK YARDIMA GİRİŞ

1.    İlk yardımın tarihçesi

2.    İlk Yardım ile İlgili Kavramlar

a.    İlk yardım

b.    İlk yardımın amaçları

c.    Acil bakım

d.    İlk yardımcı

e.    İlk yardımcının özellikleri

f.     İlk yardım çantası

3.    İlk yardım temel uygulamaları

a.    Koruma

-Olay Yerinin Değerlendirilmesi

-Olay Yeri Güvenliğinin Sağlanması

b.     Bildirme

c.     Kurtarma (Müdahale)

 

ÜNİTE II: HASTA VEYA YARALININ DEĞERLENDİRİLMESİ

1.    Hasta veya Yaralının Birinci Değerlendirilmesi

a.    Bilinç Düzeyinin Değerlendirilmesi

b.    Hava Yolu Açıklığının Sağlanması

c.    Solunumun Değerlendirilmesi

d.    Dolaşımın Değerlendirilmesi

2.    Hasta veya Yaralının İkinci Değerlendirme

a.    Görüşerek Bilgi Edinme

b.    Baş ve Boyun Muayenesi

c.    Göğüs ve Karın Muayenesi

d.    Kol ve Bacak Muayenesi

e.    İkinci Değerlendirmede Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

 

ÜNİTE III: TEMEL YAŞAM DESTEĞİ

1.    Yetişkinlerde Temel Yaşam Desteği

a.    Temel Yaşama Desteği

b.    Yetişkinlerde Temel Yaşam Desteği Uygulama Tekniği

-Yetişkinlerde Hava yolu açıklığının sağlanması

-Yetişkinlerde ağızdan ağza suni solunum

-Yetişkinlerde Ağızdan Burna suni solunum

-Yetişkinlerde dış kalp masajı

c.    Temel Yaşam Desteği Sonlandırma Kriterleri

d.    Temel Yaşam Desteğinin Komplikasyonları

2.    Çocuklarda Temel Yaşam Desteği

a.    Solunum Sistemi Farklılıkları

b.    Dolaşım Sistemi Farklılıkları

c.    Çocuklarda Temel Yaşam Desteği Uygulama Tekniği

-Çocuklarda Hava Yolu Açıklığının Sağlanması

-Çocuklarda Ağızdan Ağza Suni Solunum

-Çocuklarda Dış Kalp Masajı

3.    Bebeklerde Temel Yaşam Desteği

a.    Bebeklerde Temel Yaşam Desteği Uygulama Tekniği

-Bebeklerde Hava Yolu Açıklığının Sağlanması

-Bebeklerde Suni Solunum

-Bebeklerde Dış Kalp Masajı

4.    Solunum yolu tıkanıklığında ilk yardım

a.    Solunum Yolu Tıkanıklığı

b.    Tıkanma Çeşitleri

-Kısmi Tıkanma

-Tam Tıkanma

                             i.        Yetişkinlerde ve Çocuklarda “Heimlich Manevrası

                            ii.        Bebeklerde “Heimlich Manevrası

                           iii.        Solunum Yolu Tıkanıklığını Gidermede Dikkat Edilecek Noktalar

 

ÜNİTE IV: YARALANMALAR VE KANAMALAR

1.    Yara ve Yara Çeşitleri

a.    Yara Çeşitleri

-Sıyrık Yara

-Kesik Yara

-Ezik Yara

-Delici Yara

-Parçalı Yara

-Enfekte Yara

-Ciddi yaralar

b.    Yaralanmalarda İlk Yardım

2.    Bölgesel Yaralanmalarda İlk Yardım

a.    Baş Ve Omurga Yaralanmaları

-Baş ve Omurga Yaralanmalarının Belirtileri

-Baş ve Omurga Yaralanmalarında İlk Yardım

b.    Delici Göğüs Yaralanmaları

-Delici Göğüs Yaralanmalarının Belirtileri

-Delici Göğüs Yaralanmalarında İlk Yardım

c.    Delici Karın Yaralanmaları

-Delici Karın Yaralanmalarının Belirtileri

-Delici Karın Yaralanmalarında İlk Yardım

3.    Dış Kanamalar

a.    Kanama

b.    Kanama Çeşitleri

-Vücutta Kanın Aktığı Bölgeye Göre Kanamalar

-Kanayan Damarın Özelliğine Göre Kanamalar

c.    Dış Kanamalarda İlk Yardım

-Yara Üzerine Direkt Baskı Uygulama

-Kanayan Bölgeyi Yukarıya Kaldırma

-Bası Noktalarına Basınç Uygulanma

-Turnike (Boğucu Sargı) Uygulama

-Uzuv Kopması Durumunda İlk Yardım Uygulama

4.    İç Kanamalar

a.    İç Kanama Belirtileri

-İç Kanamalarda İlk Yardım

5.    Şok

a.    Şokun Nedenleri

b.    Şok Çeşitleri

c.    Şok Belirtileri

d.    Şokta İlk Yardım

6.    Diğer Kanamalarda İlk Yardım

a.    -Burun Kanamalarında İlk Yardım

b.    -Kulak Kanamalarında İlk Yardım

 

ÜNİTE V: KIRIK ÇIKIK VE BURKULMALAR

1.    Baş ve Omurga Kırıklarında İlk Yardım

a.    Kırık

-Kırık Çeşitleri

                             i.        Açık Kırık

                            ii.        Kapalı Kırık

-Kırık Belirtileri

-Kırıklarda İlk Yardım

b.    Çıkık

-Çıkık Belirtileri

-Çıkıklarda İlk Yardım

c.    Burkulma

-Burkulma Belirtileri

-Burkulmalarda İlk Yardım

d.    Baş ve Omurga Kırıkları

e.    Başa Üçgen ve Silindir Sargı Uygulama

f.     Boyun ve Omurgaya Tespit Uygulama

-Boyuna Tespit Uygulama

-Omurgaya Tespit Uygulama

2.    Üst Ekstremite Kırık, Çıkık ve Burkulmalarında İlk Yardım

a.    Üst Ekstremitelere Üçgen Sargı ve Bandaj Uygulama

-Omuza Üçgen Sargı Uygulama

-Kola Üçgen Sargı Uygulama

-Ele Üçgen Sargı Uygulama

-Gövdeye Üçgen Sargı Uygulama

-Dirseğe Bandaj Uygulama

-Ele Bandaj Uygulama

b.    Üst Ekstremite Kırık Çıkık ve Burkulmalarında Tespitler

-Köprücük Kemiği Kırığında Tespit

-Kol Kemiği Kırığında Tespit

-Dirsek Kemiği Kırığında Tespit

-Ön Kol ve El Bileği Kırığında Tespit

-Tespit Uygulamasında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

c.    Üst Ekstremite Kırıklarında İlk Yardım

3.    Kalça ve Alt Ekstremite Kırık, Çıkık ve Burkulmalarında İlk Yardım

a.    Alt Ekstremitelere Üçgen Sargı ve Bandaj Uygulama

-Dize Üçgen Sargı Uygulama

-Ayağa Üçgen Sargı Uygulama

-Dize Bandaj Uygulama

-Ayağa Bandaj Uygulama

b.    Kalça ve Alt Ekstremite Kırık Çıkık ve Burkulmalarında Tespitler

-Kalça Kemiği Kırığında Tespit

-Uyluk Kemiği Kırığında Tespit

-Diz Kapağı Kemiği Kırığında Tespit

-Bacak Kemiği Kırığında Tespit

-Ayak ve Ayak Bileği Kırığında Tespit

c.    Alt Ekstremite Kırıklarında İlk Yardım

 

ÜNİTE VI: DİĞER ACİL DURUMLARDA İLK YARDIM

1.    Acil Bakım Gerektiren Hastalıklarda İlk Yardım

a.    Bilinç Bozukluğunda İlk Yardım

-Bilinç Bozukluğu Nedenleri ve Belirtileri

                             i.        Ateşli Havalede İlk Yardım

                            ii.        Sara Krizinde İlk Yardım

                           iii.        Kan Şekeri Düşüklüğünde(Hipoglisemi) İlk Yardım

b.    Göğüs Ağrısında İlk Yardım

c.    Komalar

-Tanımı   

-Nedenleri

-Belirtileri

-Çeşitleri

d.     Komalarda İlk Yardım 

-Koma Pozisyonu

 

2.    Zehirlenmeler

a.    Sindirim Yolu Zehirlenmeleri

-Sindirim Yoluyla Zehirlenme Nedenleri

-Sindirim Yoluyla Zehirlenme Belirtileri

-Sindirim Yoluyla Zehirlenmelerde İlkyardım

b.    Solunum Yolu Zehirlenmeleri

-Solunum Yoluyla Zehirlenme Nedenleri

-Solunum Yoluyla Zehirlenme Belirtileri

-Solunum Yoluyla Zehirlenmelerde İlk Yardım

c.    Deri Yoluyla Zehirlenmeler

-Hayvan Isırık ve Sokmalarında İlk Yardım

3.    Sıcak Çarpması, Yanık ve Donmalar

a.    Sıcak Çarpmasında İlk Yardım

b.    Yanıklar

-Yanık Dereceleri

-Yanık Çeşitleri

                      i.        Isı İle Oluşan Yanıklarda İlk Yardım

                    ii.        Kimyasal Yanıklarda İlk Yardım

                   iii.        Elektrik Yanıklarında İlk Yardım

c.    Donmalarda İlk Yardım

4.    Vücuda Yabancı Cisim Kaçmalarında İlk Yardım

a.    Göze Yabancı Cisim Kaçmasında İlk Yardım

b.    Kulağa Yabancı Cisim Kaçmasında İlk Yardım

c.    Buruna Yabancı Cisim Kaçmasında İlk Yardım

d.    Boğulmalarda İlk Yardım

 

ÜNİTE VII: İLK YARDIM GEREKTİREN ÖZEL DURUMLAR

1.    Triyaj

2.    Afetlerde İlk Yardım

3.    KBRN’de (Kimyasal Biyolojik Radyasyon ve Nükleer) İlk Yardım

 

ÜNİTE VIII: HASTA veya YARALILARIN TAŞINMASI

1.    Acil Taşıma Teknikleri

a.    Taşımalarda Genel Kurallar

b.    Hasta veya Yaralıyı Sürükleme Yöntemleri

-Hasta veya Yaralıyı Tutarak Sürükleme

-İtfaiyeci Yöntemi İle Sürükleme

c.    Araç İçindeki Hasta veya Yaralıyı Çıkarma (Rentek Manevrası)

2.    Kısa Mesafede Hızlı Taşıma Teknikleri

a.    Bir Kişi İle Taşıma Yöntemleri

-Omuzdan Destek Vererek Taşıma

-Kucakta Taşıma

-İtfaiyeci Yöntemi İle Omuzda Taşıma

-Sırtta Taşıma

b.    İki Kişi İle Taşıma Yöntemleri

-İki Elle Altın Beşik Yöntemi

-Üç Elle Altın Beşik Yöntemi

-Dört Elle Altın Beşik Yöntemi

-Teskereci Yöntemi

3.    Sedye Oluşturarak Hasta veya Yaralıları Taşıma

a.    Sandalye İle Taşıma

b.    Battaniye İle Geçici Sedye Oluşturma

c.    Kaşık Tekniği İle Sedyeye Yerleştirme

d.    Köprü Tekniği İle Sedyeye Yerleştirme

e.    Sedyeyi İki ve Dört Kişi İle Taşıma

 

© 2013 Halil POLAT - Resmi Web Sitesi - Tüm Hakları Saklıdır. | Tasarım: TeknoDEVA