Duyurular
Linkler
BAYDEM Yayıncılık (MTAL/ASML)
Anatomi Fizyoloji görselleri Sitesi
Sağlık Hizmetleri Alanı Görsel Uygulamalar sitesi
Doktorlar Sitesi / Facebook
Millî Eğitim Bakanlığı
MEGEP
SEDER (Sağlık Eğitimcileri Derneği)
Müfredat Programları \ Hemşirelik Alanı Müfredat Programları \ X. SINIF MESLEK VE TEKNİĞİ DERSİ

 HEMŞİRELİK ALANI

X.  SINIF

MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ DERSİ

ÖĞRETİM PROGRAMI 

 

 

GENEL AMAÇ:

 

Temel insan gereksinimlerine yönelik, hasta bakımı ilke ve yöntemlerini bilmek ve uygulama becerisine sahip olmak.

 

AMAÇLAR:

 1. Yara ve yara bakımını bilmek ve uygulamak.
 2. Basınç yaralarının önlenmesi ve tedavisinde hemşirelik bakımını uygulamak.
 3. Pansuman ve çeşitlerini bilmek,  tekniğine göre uygulamak.
 4. Sargı ve uygulama yöntemlerini  bilmek.
 5. İlaç uygulama yollarını bilmek.
 6. İlaçları tekniğine uygun olarak yapmak.
 7. Kan ve kan ürünlerini tanımak ve tekniğine uygun olarak transfüsyonu sağlamak.
 8. Oksijen tedavisi uygulama yöntemlerini bilmek ve uygulamak.
 9.  Mesane kateterizasyonunu bilmek ve tekniğine  göre uygulamak.
 10. Lavaj ve gavajları bilmek ve tekniğine göre uygulamak.

 

ÜNİTELER:

 

 ÜNITE  I: YARA VE YARA BAKIMI

1.         Yara ve fizyopatolojisi

1.1.     Yara Çeşitleri

1.2.     Yaranın İyileşme Evreleri

1.3.      Yara Bakımı ve Önemi

1.4.      Yara Bakımında Temel İlkeler

1.5.      Yara İyileşmesini Geciktiren Etkenler

1.6.      Yara Bakımında Kullanılan Malzemeler ve Hazırlığı

1.7.      Yara Bakımı Sonrası Atıkların Dekontaminasyonu ve Önemi

2.         Basınç Yaraları (Dekübütüs Ülserleri )

2.1.        Basınç Yaralarının Nedenleri

2.2.        Basınç Yarası Oluşmasında Risk Faktörleri

2.3.        Basınç Bölgeleri

2.4.        Basınç Yaralarının Oluşumu ve Evreleri

2.5.        Basınç Yaralarının Önlenmesi

2.6.        Bası Yarası Tedavisi Sonrası Gelişebilecek Erken ve Geç Dönem Komplikasyonları

2.7.        Basınç Yaralarının Tedavisi ve Hemşirelik Bakımı

3.         Yara Tedavisi ve Kapatma Yöntemleri

3.1.       Negatif Basınç Tedavisi ( Vaccum –Assisted Closure VAC)

3.2.       Kalıcı Yara Kapatma Yöntemleri

3.3.       Yara Kapatmada Geçici Örtüler

3.4.       Yara İyileşmesinde Destek Sağlayan Yöntemler

 

ÜNİTE  II: PANSUMANLAR

1.  Pansuman ve Pansuman Yapmanın Amaçları

2.  Pansuman Çeşitleri

3.  Pansumanda Kullanılan Araç ve Gereçler

4.  Pansumanda Kullanılan Dezenfektan ve Antiseptikler

5.  Pansuman Yapmada Genel Kurallar

6.  Pansuman Yapma Tekniği

7.  Kirli Pansuman Malzemelerinin İmhası

 

UNITE III: SARGILAR VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ                     

1.  Sargı ve Amaçları 

2.  Sargı Çeşitleri

2.1.    Şekillerine Göre Sargılar ve Tekniği

2.2.    Hazırlanışlarına Göre Sargılar ve Tekniği

 

ÜNİTE IV:  İLAÇ UYGULAMALARI

1.         İlaçlar Hakkında Genel Bilgi

1.1. İlaç ve Etkileri

1.2. İlaç İstemleri

1.3. İlaç Hazırlamada Hemşirenin Sorumlulukları

1.4. İlaçlarda Ölçü Birimleri ve İlaç Dozlarının Hesaplanması

1.5. İlaçları Hazırlama ve Güvenlik

1.6. İlaç Kartı

1.7. İlaçların Saklanması

1.8. Akıllı İlaç Kullanımı  

2.         İlaç Uygulama Yolları

2.1.    Oral Yolla İlaç Uygulama Tekniği

2.2.    İnhalasyon Yoluyla İlaç Uygulama Tekniği

2.3.    Rektum ve Vajinaya İlaç Uygulama Tekniği

2.4.    Deri Yoluyla İlaç Uygulama Tekniği

2.5.    Kulağa İlaç Uygulama Tekniği

2.6.    Buruna İlaç Uygulama Tekniği

2.7.    Göze İlaç Uygulama Tekniği

2.8.     Parenteral Yolla İlaç Uygulama

2.8.1.      Parenteral Yol İle İlaç Uygulamada Kullanılan Malzemeler

2.8.2.      Ampul ve Flakon Biçimindeki İlaçların Hazırlanması

2.8.3.      Parenteral Uygulamalarında Dikkat Edilecek Noktalar

3.         Parenteral Yolla İlaç Uygulama Teknikleri

3.1.       Deri İçi ( İntradermal) Enjeksiyon Tekniği

3.2.      Cilt Altı ( Subkutan ) Enjeksiyon Tekniği

3.3.      Kas İçi ( İntramüsküler) Enjeksiyon Tekniği

3.4.      Damar İçi ( İntravenöz)  Enjeksiyon ve İlaç UygulamaTekniği

3.5.       Kan Alma

3.5.1.   Venöz Kan Alma Tekniği

3.5.2.   Arteriyel Kan Alma

3.5.3.   Kapiller Kan Alma Tekniği

3.6.    İntravenöz  ( IV) Sıvı Uygulaması

3.6.1.   İntravenöz Sıvı Tedavisinin Amacı ve Uygulandığı Durumlar

3.6.2.   İntravenöz Sıvı Tedavisinde Kullanılan Solüsyon Tipleri

3.6.3.   İntravenöz Sıvı Tedavisi Uygulama Tekniği

3.6.4.   İntravenöz Sıvı Akış Hızının Hesaplanması ve Sıvı Takibi

3.6.4.1.               İnfüzyon Hızını Etkileyen Faktörler

3.6.4.2.              İnfüzyon Solüsyonun ve Setinin Değiştirilmesi

3.6.5.   İntravenöz Sıvı Tedavisinde Görülebilecek Komplikasyonlar ve Hemşirelik Bakımı

3.7.       Kateter ve Kanülü olan hastada hemşirelik bakımı

4.      Bebek ve Çocuklarda Parenteral İlaç Uygulama Farklılıkları

5.      Yanlış İlaç Uygulamada Alınacak Güvenlik Önlemleri ve Kazaların Rapor Edilmesi

6.      Total Parenteral Beslenme ( Hiper Elimantasyon)  ve Yöntemleri

6.1. Total Parenteral Beslenme Endikasyonları

6.2. Total Parenteral Beslenme Kateterinin Uygulanması

6.3. Total Parenteral Beslenme Solüsyonu ve Komplikayonları

6.4. Total Parenteral Beslenmede Hemşirelik Bakımı

 

ÜNİTE  V: KAN VE KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYONU

 1. Tam Kan ve Kan Ürünleri
 2. Kanın Temin Edildiği Yerler
 3. Donör ve Donörün Özellikleri

3.1.               Donör Seçimi

3.2.               Kan Bağışında Bulunmayacak Kişiler

 1. Transfüzyonda Kan Grubu ve  ‘’Cross Match ‘’ Testi Uygulaması
 2. Kanın Saklanması
 3. Tam Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu

6.1.     Tam Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonun Amacı

6.2.     Tam Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonun Endikasyonları

6.3.     Tam Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu Tekniği

6.4.     Gelişebilecek Komplikasyonlar ve Hemşirelik Girişimleri  

6.5.     Tam Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonunda Dikkat Edilecek Noktalar

6.6.     Kan Transfüzyonunda Tutulması Gereken Kayıtlar

6.7.     Kullanılan Araç ve Gereçlerin Temizliği ve İmhası

 

ÜNİTE VI: OKSİJEN ( O2 )  TEDAVİSİ

 1. Oksijen Tedavisi ve Amacı
 2. Oksijen Tedavisinin Endikasyonları
 3. Oksijen Tedavisinde Dikkat Edilecek Noktalar
 4. Oksijen Kaynağı ve Ekipmanları
 5. Oksijen Uygulama Yöntemleri
 6. Uzun Süreli Oksijen Tedavisi
 7. Hiberbarik Oksijen Tedavisi
 8. Oksijen Uygulama Tekniği
 9. Oksijen Tedavisinin Komplikasyonları
 10. Respiratör ( Mekanik Ventilasyon)

 

ÜNİTE VII: MESANE KATETERİZASYONU

1.     Mesane Kateterizasyonu ve Uygulama Amaçları

2.     Mesane Kateterizasyonunda Kullanılan Araç ve Gereçler

3.     Mesane Kateterizasyonu Çeşitleri

3.1.        Geçici Mesane Kateterizasyonu Uygulama Tekniği ve Hemşirelik Bakımı

3.2.        Kalıcı Mesane Kateterizasyonu Uygulama Tekniği ve Hemşirelik Bakımı

3.3.        Suprapubik Kateterizasyon, Uygulama Tekniği ve Hemşirelik Bakımı

3.4.        Kondom Katater,  Uygulama Tekniği ve Hemşirelik Bakımı

4.     Mesane Kateterizasyonu Komplikasyonları

 

ÜNİTE  VIII: LAVAJ VE GAVAJ UYGULAMALARI

1.    Nazogastrik Tüp Uygulaması

1.1. Nazogastrik Tüp Uygulama Amaçları

1.2. Sonda Çeşitleri

1.3. Nazogastrik Tüp Kontrendikasyonları

1.4. Nazogastrik Tüp Uygulama Tekniği

1.5. Nazogastrik Sondanın Çıkarılması

1.6. Nazogastrik Sonda Komplikasyonları

2.    Mide Lavajı

2.1. Mide Lavajının Yapıldığı Durumlar

2.2. Mide Lavajı Uygulama Tekniği

3.    Mesane Lavajı

3.1. Mesane Lavajının Yapıldığı Durumlar

3.2. Mesane Lavajı Uygulama Tekniği

4.    Kulak Lavajı

4.1. Kulak Lavajının Yapıldığı Durumlar

4.2. Kulak Lavajı Uygulama Tekniği

5.    Burun Lavajı

5.1. Burun Lavajının Yapıldığı Durumlar

5.2. Burun Lavajı Uygulama Tekniği

6.    Ağız ve Boğaz Lavajı

6.1. Ağız ve Boğaz Lavajının Yapıldığı Durumlar

6.2. Ağız ve Boğaz Lavajı Uygulama Tekniği

7.    Göz Lavajı

7.1. Göz Lavajının Yapıldığı Durumlar

7.2. Göz Lavajı Uygulama Tekniği

8.    Enteral Beslenme (Gavaj)

8.1. Enteral Beslenmenin Uygulandığı Durumlar

8.2. Enteral Beslenme Tekniği

8.3. Enteral Beslenmenin Komplikasyonları

9.    Oral Yolla Enteral Beslenme ve Hemşirelik Bakımı

10. Gastrostomi Yoluyla Beslenme ve Hemşirelik Bakımı

11. Jejunostomi Yolu İle Beslenme ve Hemşirelik Bakımı

 

© 2013 Halil POLAT - Resmi Web Sitesi - Tüm Hakları Saklıdır. | Tasarım: TeknoDEVA