Duyurular
Linkler
BAYDEM Yayıncılık (MTAL/ASML)
Anatomi Fizyoloji görselleri Sitesi
Sağlık Hizmetleri Alanı Görsel Uygulamalar sitesi
Doktorlar Sitesi / Facebook
Millî Eğitim Bakanlığı
MEGEP
SEDER (Sağlık Eğitimcileri Derneği)
Yayınları
Epidemiyoloji ve Biyoistatistik-10
 

EPİDEMİYOLOJİ VE BİYOİSTATİSTİK          
1. Bu kitap Milli Eğitim Bakanlığı Devlet ve Özel Anadolu Sağlık Meslek Liselerinin    
Hemşirelik Alanı Müfredat Programına Uygun olarak hazırlanmıştır.        
2. Okutulduğu Sınıf : Hemşirelik-X            
3. Haftalık Ders saati Sayısı : 2              
4. Sayfa Sayısı : 10+182              
5. Kağıt : 1. Hamur, 70 gram          
6. Kapak : Amerikan Bristol            
7. Renk : Kapak ve iç sayfaların tamamı RENKLİ        
8. Sunu : Konulara uygun özel tasarımlı PDF dosyası ve Soru Bankası vardır  
9. Yazarı : Halil POLAT      

ÜNİTELER:
 
ÜNİTE I: EPİDEMİYOLOJİYE GİRİŞ
  1. Epidemiyoloji ile İlgili Kavramlar
1.1.    Epidemiyolojinin Önemi
1.2.    Epidemiyolojinin Amaçları
  1. Epidemiyolojinin Kullanım Alanları
2.1.    Toplumun Sağlık Düzeyinin Belirlenmesi
2.1.1. Toplumun Sağlık Düzeyinin Zamanla Değişiminin İncelenmesi
2.2.    Toplumun Sağlık Sorunlarının Tespit Edilmesi
2.3.    Hastalıkların Doğal Seyrinin İncelenmesi
2.4.    Hastalık Nedenlerinin Ortaya Çıkarılması
2.5.    Hastalıklardan Korunma Yollarının Tespiti
2.6.    Tedavi Yöntemlerinin Değerlendirilmesi
2.7.    Sağlık Hizmetlerinin Planlanması ve Değerlendirilmesi
2.8.    Yeni Yöntemlerin Geliştirilmesi
2.9.    Hastalıkların Sınıflandırılması
 
 
ÜNİTE II: EPİDEMİYOLOJİDE KULLANILAN YÖNTEM VE ÖNEMLİ DEĞİŞKENLER
  1. Epidemiyolojide Kullanılan Yöntemler
1.1.    Epidemiyolojide Araştırmanın Önemi
1.2.    Epidemiyolojide Kullanılan Araştırma Yöntemleri
1.2.1.   Tanımlayıcı Araştırmalar
1.2.2.   Çözümleyici (Analitik ) Araştırmalar
1.2.3.   Deneysel Araştırmalar
1.3.    Epidemiyolojik İncelemelerde Kullanılan Önemli Değişkenler
1.3.1.   Kişi Özellikleri
1.3.2.   Yer Özellikleri
1.3.3.   Zaman Özellikleri
 
 
ÜNİTE III: SALGINLAR EPİDEMİYOLOJİSİ
A.    Salgınla İlgili Genel Bilgiler
1.    Salgınla İlgili Terimler
2.    Salgın Tipleri
B.    Bulaşıcı Hastalıklarla Savaş
C.   Salgın Çıkmadan Önce Alınacak Tedbirler.
1.    Kişiye Yönelik Tedbirler
2.    Çevreye Yönelik Tedbirler
D.   Salgın Çıktıktan Sonra Alınacak Tedbirler
1.    Konağa Yönelik Tedbirler
2.    Bulaşma Yollarına Yönelik Tedbirler
3.    Kaynağa Yönelik Tedbirler
 
 
ÜNİTE IV: BİYOİSTATİSTİK
  1. Biyoistatistik ve İstatistikle İlgili Temel Kavramlar
1.1.    Biyoistatistiğin Amaçları
1.2.    Biyoistatistiğin Sağlık Alanında Kullanımı
1.2.1.   Sağlık Hizmetlerinin Planlamasında Biyoistatistiğin Kullanılması
1.2.2.   Toplumun Sağlık Düzeyinin Ölçülmesinde Biyoistatistiğin Kullanılması
1.2.3.   Yapılan Hizmetin Gösterilmesinde Biyoistatistiğin Kullanılması
1.2.4.   Bilimsel Çalışmalarda Biyoistatistiğin Kullanılması
1.2.5.   Koruyucu Sağlık Hizmetlerinde Biyoistatistiğin Kullanılması
1.2.6.   Tedavi Edici Sağlık Hizmetlerinde Biyoistatistiğin Kullanılması
1.2.7.   Toplumsal Değişimlerin İncelenmesinde Biyoistatistiğin Kullanımı
 
 
ÜNİTE V: BİYOİSTATİSTİKİ VERİ TOPLAMA VE SINIFLANDIRMA
  1. Örnekleme
1.1.    Evren ve örnek
1.2.    Örnek seçimi
1.3.    Örnekleme yöntemleri
1.3.1.Olasılı olmayan Örnekleme Teknikleri
1.3.2.Olasılı Örnekleme Teknikleri
  1. Veri Toplama Yöntemleri
2.1.    Verinin Özellikleri
2.1.1.   Verinin Özelliklerini Etkileyen Etmenler
2.2.    Veri Toplama Yöntemlerinin Sınıflandırılması
2.2.1.   Sistematik Veri Toplama Yöntemleri
2.2.1.1.     Kayıtlar
2.2.1.2.     Sayımlar
2.2.1.3.     Özel Bildirimler
2.2.2.   Özel Veri Toplama Yöntemleri
2.2.2.1.     Gözlem
2.2.2.2.     Anket
2.2.2.3.     Deneyler
2.2.2.4.     Taramalar
2.2.2.5.     Muayeneler
  1. Sağlık Hizmetlerinde Veri Toplama Sistemi
3.1.       Elektronik Ortamda Veri Bildirimi
3.2.       Veri Toplama Formları
3.2.1.   Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Kullanılan Formlar
3.2.2.   İkinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Kullanılan Formlar
  1. Verilerin Ayrımı
  2. Verilerin Sınıflandırılması
5.1.       Sınıflandırma Kuralları
5.2.       Sınıflandırma Tekniği
5.3.       Her Sınıfa Düşen Frekans (Sıklık) Dağılımı
 
 
ÜNİTE VI: VERİLERİ TABLO VE GRAFİKLE GÖSTERME
1.                  Tablo Yapım Yöntemi
1.1.              Tabloların Ortak Özellikleri
1.2.              Tablo Yapımında Dikkat Edilecek Kurallar
2.                   Kullanılan Tablo Tipleri
2.1.              Marjinal Tablo
2.2.              Çapraz Tablo
3.                  Grafik Yapım Yöntemi
3.1.              Çubuk (Bar) Grafik
3.2.              Çizgi Grafik
3.3.              Histogram
3.4.              Dağılım Poligonu
3.5.              Daire Grafik
 
 
ÜNİTE VII: MERKEZÎ EĞİLİM ÖLÇÜLERİ  (ORTALAMALAR)
1.                  Aritmetik Ortalama  ( Mean)
1.1.              Sınıflandırılmamış Verilerde Aritmetik Ortalamanın Hesaplanması
1.2.              Sınıflandırılmış Verilerde Aritmetik Ortalamanın Hesaplanması
1.3.              Aritmetik Ortalamanın Özellikleri
2.                   Ortanca (Medyan)
2.1.              Sınıflandırılmamış Verilerde Ortancanın Hesaplanması
2.2.              Sınıflandırılmış Verilerde Ortancanın Hesaplanması
2.3.              Ortancanın Özellikleri
3.                  Tepe Değer (Mod)
3.1.              Sınıflandırılmamış Verilerde Tepe Değerinin Hesaplanması
3.2.              Sınıflandırılmış Verilerde Tepe Değerinin Hesaplanması
3.3.              Tepe Değerinin Özellikleri
4.                  Aritmetik Ortalama, Ortanca ve Tepe Değeri İlişkileri
 
 
ÜNİTE VIII: DAĞILIM ÖLÇÜLERİ
1.                  Dağılım (Yayılma) Ölçüleri
1.1.              Yayılma Genişliği
1.2.              Standart Sapma
1.2.1.          Sınıflandırılmamış Verilerde Standart Sapma
1.2.2.          Sınıflandırılmış Verilerde Standart Sapma
1.3.              Varyasyon Katsayısı (Değişim Katsayısı)
1.4.              Çeyrek Sapma
1.4.1.          Sınıflandırılmamış Verilerde Çeyrek Sapma
1.4.2.          Sınıflandırılmış Verilerde Çeyrek Sapma
1.5.              Standart Hata
 
 
ÜNİTE IX: TOPLUMUN NÜFUS YAPISI VE ÖZELLİKLERİ
1.    Nüfusun Büyüklüğünü ve Yapısını Etkileyen Faktörler
1.1.Doğumlar
1.2.Ölümler
1.3.Göçler
2.    Nüfus Veri Kaynakları
2.1.Nüfus Sayımları
2.2.Nüfus Araştırmaları
2.3.Nüfusa İlişkin Kayıtlar
3.    Nüfusun Değerlendirilmesi
4.    Nüfusla İlgili Hız ve Oranlar
5.    Nüfus Piramitleri
5.1.Nüfus Piramidinin Çizimi
5.2.Nüfus Piramitlerinin Yorumlanması
 
 
ÜNİTE X:SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÖNEMLİ HIZ VE ORANLAR
1.    Hız ve Oran
1.1.Oran, Orantı, Hız
2.    Doğumlarla (Fertilite) İlgili Hızlar
2.1.Kaba Doğum Hızı
2.2.Üreme hızı
2.3.Genel Doğurganlık Hızı
2.4.Yaşa Özel Doğurganlık Hızı
2.5.Evli Kadınlara Özel Doğurganlık Hızı
3.    Ölümlerle (Mortalite) İlgili Hızlar
3.1.Kaba Ölüm Hızı
3.2.Yaşa Özel Ölüm Hızı
3.3.Cinsiyete Özel Ölüm Hızı
3.4.Ana Ölüm Hızı
3.5.Bebek Ölüm Hızı
3.6.Ölü Doğum Hızı
3.7.Düşük Hızı
4.    Hastalıklarla (Morbidite) İlgili Hızlar
4.1.İnsidans Hızı
4.2.Prevalans Hızı
4.3.Fatalite Hızı
 
ÜNİTE XI: BİLDİRİMİ ZORUNLU HASTALIKLAR
1, Yurt İçi Bildirimi Zorunlu Hastalıklar
2, Uluslararası Bildirimi Zorunlu Hastalıklar
 
Anahtar Kelimeler:
© 2013 Halil POLAT - Resmi Web Sitesi - Tüm Hakları Saklıdır. | Tasarım: TeknoDEVA